نوروز فرخنده باد

نوروز فرخنده باد
نگارش از Euronews

نرم نرمک می رسد اینک بهار،
خوش به حال روزگار!

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم!
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب!
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار.

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ؛
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ!

فریدون مشیری

نوروز را خجسته می‌داریم و شادباش می‌گوییم، که آغاز بهار، بیداری دوباره زمین و فصل رستن‌ها و شکفتن هاست.

مطالب مرتبط