توافق رهبران اروپا برای غلبه بر وابستگی در زمینه انرژی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق رهبران اروپا برای غلبه بر وابستگی در زمینه انرژی

خبر کوتاه

در نشست انرژی در مادرید رهبران فرانسه، اسپانیا و پرتغال توافق کردند که برای غلبه بر وابستگی خود در زمینه انرژی به کشورهایی چون روسیه شیوه های جدیدی بیابند.

رهبران اروپا درحال بررسی شیوه های انتقال و جابجایی انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی های بادی و خورشیدی هستند.