برنامه اصلاحات اقتصادی یونان توسط گروه یورو پذیرفته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه اصلاحات اقتصادی یونان توسط گروه یورو پذیرفته شد

برنامه اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی دولت یونان توسط گروه وزیران دارایی کشورهای عضو گروه پولی یورو پذیرفته شد.

روز دوشنبه یونان فهرستی از مفاد برنامه های اصلاح اقتصادی خود را به صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تسلیم کرد. این فهرست برای ادامه کمکهای مالی به این کشور طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گرفت.

مقامهای رسمی کمیسیون اروپا آن را برنامه ای “جامع و قابل قبول” عنوان کرده اند.