دست کم ۸۹ دانش آموز در سودان جنوبی ربوده شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دست کم ۸۹ دانش آموز در سودان جنوبی ربوده شدند

خبر کوتاه

به گفته سازمان ملل متحد دهها پسر نوجوان در سودان جنوبی توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده اند.

دست کم ۸۹ دانش آموز که برخی از آنها ۱۳ سال بیشتر ندارند از مدرسه روستای کوچکی در استان نیل بالا، احتمالا برای تبدیل شدن به کودکان سرباز ربوده شدند اما به گفته یونیسف، تعداد کل ربوده شدگان ممکن است بسیار بیشتر باشد.