شانزده کشته و دهها مجروح در نبردهای شرق اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شانزده کشته و دهها مجروح در نبردهای شرق اوکراین

شهر دبالتسوه در شرق اوکراین، طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد نبرد سنگینی بین ارتش این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده است. سخنگوی ارتش اوکراین می گوید در طول شبانروز گذشته ۱۶ نفر کشته و ۲۷ نفر مجروح شده اند.

گلوله باران مناطق مسکونی دبالتسوه، ساکنان این شهر محاصره شده را با وضع دشواری مواجه ساخته است.

یک خبرنگار در این باره از یک شهروند سئوال می کند و او می گوید: “شب و روز دارند بمباران می کنند.”

شهر یناکیف در شمال شرقی استان دونتسک نیز صحنه درگیری شدید جدایی طلبان و ارتش اوکراین بویژه بر سر تصرف تقاطع استراتژیک راه آهن و جاده بین شهری در منطقه است. ارتش می گوید کنترل این منطقه را همچنان حفظ کرده است.

از سوی دیگر جدایی طلبان طرفدار روسیه روز سه شنبه ارتش اوکراین را متهم کردند که در گلوله باران منطقه دونباس از گلوله های با کالیبر ۱۵۵ میلیمتری استفاده کرده اند که در سیستم توپخانه ناتو به کار می رود.

تعداد مجروحان در نبردهای استان دونتسک به شدت افزایش یافته و این منطقه با کمبود امکانات پزشکی روبروست.