نخستین پیوند موفقیت آمیز دست انسان در هند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخستین پیوند موفقیت آمیز دست انسان در هند

خبر کوتاه

پزشکان هندی از نخستین پیوند موفقیت آمیز دست در شبه قاره خبر دادند.

در این عمل جراحی دست یک مرد ۲۴ سال که بر اثر تصادف رانندگی جانش را از دست داده بود به بدن مرد ۳۰ ساله دیگری که از قطار در حال حرکت به بیرون پرت شده بود، پیوند زده شد.

این عمل پیوند با ۲۰ جراحی مختلف ۱۶ ساعت طول کشید.