کشف هزاران شی تاریخی ربوده شده در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف هزاران شی تاریخی ربوده شده در ایتالیا

پلیس ایتالیا بیش از هزار و پانصد قطعه شی باستانی را کشف و ضبط کرد.

این اشیا مجموعا به ارزش دو و نیم میلیون یورو متعلق به دوران رومی ها و یونانی ها است و از مناطق حفاری شده، به سرقت رفته بود.

وزیر فرهنگ ایتالیا درباره این اشیا گفت: «آثاری که امروز شاهدش هستیم و از دستان سارقان خارج شده، به مناطق مختلف تعلق دارند و من معتقدم که باید به همین مناطق بازگردانده شوند.»

روز پنجشنبه نیز پلیس ایتالیا در یک عملیات دیگر یک شبکه قاچاق اشیای تاریخی را منهدم کرد.

در این عملیات بیش از پنج هزار شی تاریخی از جمله کوزه های سفالی، جام های طلا و نقره کشف شد.

این بزرگترین کشف اشیای تاریخی ربوده شده در ایتالیاست.