شورای امنیت تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط شیعیان حوثی را محکوم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
شورای امنیت تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط شیعیان حوثی را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز سه شنبه به اقامتگاه و تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا، پایتخت، توسط شبه نظامیان شیعه حوثی را محکوم کرد.

در این حملات به عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری که در اقامتگاه خود حضور داشت آسیبی نرسیده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشروع خواندن ریاست جمهوری آقای منصور هادی از تمامی طرفین در یمن خواست تا «با گفتگو و مذاکره بر تفاوتهایشان فائق آیند و از تحریک و دست زدن به خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی بپرهیزند.»

عبدالملک حوثی رهبر شورشیان دولتمردان یمن را به فساد و نقض توافقنامه آتش بس موقت متهم کرده است.

شورشیان وفادار به وی نیز با عدم خروج از صنعا توافقنامه آتش بس را نقض کرده اند.

پایگاه شیعیان حوثی که گفته می شود از حمایت ایران برخوردارند در شمال یمن و هم مرز عربستان سعودی است.