یادبود قربانیان گروگانگیری در شرق پاریس

یادبود قربانیان گروگانگیری در شرق پاریس

روز یکشنبه گروهی از ساکنان پورت دو ونسان در شرق پاریس با اهدای گل و روشن کردن شمع در مقابل محل گروگانگیری که یک سوپرمارکت یهودی بود، یاد چهار کشته شده در این حادثه را گرامی داشتند.

روز یکشنبه گروهی از ساکنان پورت دو ونسان در شرق پاریس با اهدای گل و روشن کردن شمع در مقابل محل گروگانگیری که یک سوپرمارکت یهودی بود، یاد چهار کشته شده در این حادثه را گرامی داشتند.

تازه‌ترین ویدیو