تبرئه شدن بیست و شش مرد جوان مصری متهم به لواط

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبرئه شدن بیست و شش مرد جوان مصری متهم به لواط

دادگاه مصر 26 مرد متهم به لواط در یک حمام عمومی را تبرئه کرد.

این افراد حدود یک ماه پیش در یک حمام عمومی در مرکز قاهره بازداشت شده بودند.

طارق العوادی، وکیل مدافع این افراد می گوید: “حکم به درستی به قانون استناد می کند و انتظار ما هم از ابتدا همین بود. اما با این حال دفاعیات ما تا زمانی که افرادی که در وارد کردن این اتهام و خدشه کردن آبروی این افراد دست داشته اند، محاکمه نشوند، تمام نشده است.”

یکی از بستگان متهمان با تقبیح اقدام خبرنگاری که این کار را کرده، می گوید: “خدا خودش انتقام مونه العراقی، خبرنگار تلویزیون مصری که حمله پلیس به حمام را تصویر برداری کرد بگیرد. او این کار را برای بردن آبروی این 26 مرد جوان کرد. اکنون هم او اینجا نیست که از جلسه دادگاه و تبرئه شدن آنها تصویر بگیرد. اگر او یک خبرنگار واقعی بود اکنون می بایست اینجا می بود.”

گرچه همجنسگرایی در مصر ممنوع نیست، ولی طی سالهای گذشته چندین نفر بخاطر شرکت در مهمانیهای همجنسگرایان ، محکوم شده اند.

چند هفته پیش، هشت مرد در مصر بخاطر شرکت در یک ازدواج همجنسگرایان به یک سال حبس محکوم شده بودند.