توافق سران اتحادیه اروپا برسر برنامه سرمایه گذاری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق سران اتحادیه اروپا برسر برنامه سرمایه گذاری

نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک پنجشنبه و یک روز زودتر از آنچه انتظار می رفت پایان یافت.

رهبران کشورهای متحد اروپایی بر سر برنامه سرمایه گذاری و نیز نیاز به قانون تازه ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی به توافق رسیدند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «ما می خواهیم اقدام کنیم پس از طریق راه اندازی دوباره سرمایه گذاری در اروپا می توانیم به احیای رشد اقتصادی دست یابیم و بنابراین سرمایه دولتی و خصوصی را برای افزایش شمار شاغلان و کاهش تعداد آنانی که اکنون بی کارند، به کار گیریم.»

در این نشست نیز موضوع ناآرامی های شرق اوکراین و سیاست خارجی فدراسیون روسیه مطرح شد. دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت: «وضعیت در اوکراین همچنان آشفته و متغیر است و نیاز به پاسخی فوری دارد به همین دلیل من درباره اعطای کمک مالی به اوکراین بحث کرده ام.»

وی تاکید کرد: «بدیهی است که ما بدون برنامه ای مناسب و سازگار و سیاست راهبردی اروپای متحد در برابر روسیه، به راه حلی بلندمدت برای اوکراین دست نخواهیم یافت.»

ایزابل مارکز داسیلوا، خبرنگار یورونیوز از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل گزارش می دهد: «اگرچه برنامه سرمایه گذاری به عنوان برنامه ای اصلی برای کمیسیون زیر نظر یونکر معرفی شده، رسوایی بزرگ فرار چند شرکت بزرگ از پرداخت مالیات، موضوع فرار مالیاتی را در مرکز بحث درباره چگونگی دریافت پول بیشتر برای هزینه های عمومی قرار داده است. در سند نتایج این نشست، از رهبران درخواست شده تا قانونی تازه که شفافیت بیشتر را منجر شود و میان 28 کشور هماهنگی ایجاد کند را مقرر کنند.»