دو قلوهای خاندان سلطنتی موناکو متولد شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دو قلوهای خاندان سلطنتی موناکو متولد شدند

در شامگاه چهارشنبه، جک و گابریل، دو قلوهای پرنس آلبرت دوم، پادشاه موناکو و پرنسس شارلین به دنیا آمدند. گابریل، فرزند دختر دو دقیقه زودتربه دنیا آمد، ولی جک، فرزند پسر وارث تخت و تاج پدر لقب گرفته است.

شاهزاده آلبرت دوم در پیام تبریکش می گوید: «دوست دارم این شادی را با تمام اهالی و ساکنان موناکو تقسیم کنم، چرا که شما در تمام لحظات حساس در کنار من و پرنسس بودید.»

خبر تولد فرزندان خاندان سلطنتی واکنشهای اهالی این کشور سی و شش هزار نفری اروپایی را در پی داشته است.

یکی از شهروندان بنام تیه ری، گلفروش، می گوید: «برای شاهزاده و پرنسس خیلی خوشحال هستم. در آخر کاخ سلطنتی صاحب یک جانشین پسر شد.»

برنارد، میوه فروش نیز می گوید: «دارای یک جامعه کوچک هستیم که به شاهزاده نزدیک است. در قیاس با فرانسه فاصله زیادی میان مردم و سیاستمداران نیست.»

چهارشنبه شب پس از انتشار خبر تولد جک و گابریل، شهروندان موناکو با به شادی پرداختند.