والدین مایکل براون: از نظام قضایی آمریکا ناامیدیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
والدین مایکل براون: از نظام قضایی آمریکا ناامیدیم

اعتراضات در فرگوسن علیه رای هیئت منصفه عالی شهر سنت لوئیس آمریکا، در سومین شب متوالی آرامتر از روزهای پیش دنبال شد. این هیئت علیه دارن ویلسون مامور پلیسی که تابستان امسال مایکل براون، نواجوان سیاهپوست را کشت اعلام جرم نکرد.

مادر مایکل براون با بیان این که حس می کند هیئت منصفه با این تصمیم و رای به او «شلیک» کرده است می گوید: «هیچ احترام و همدردی نمی بینم. مایکل می توانست پسر هر کدام از شما باشد.»

او می افزاید: «موضوع اصلی احترام است. ما مستحق احترام هستیم اما اثری از آن نمی بینیم. همه آن چیزی که ما می خواهیم رفتار برابر با ما به نسبت اتفاقی است که برای پسرمان افتاد. بسیار غیرمنصفانه است. هیچوقت فکرش را نمی کردم که کارها این گونه پیش برود و نظام قضایی این گونه بی توجه و بی اعتنا باشد.»

دارن ویلسون می گوید در دفاع از خود نوجوان سیاهپوست را کشته است اما والدین مایکل براون می گویند او مرتکب قتل عمد شده است.

کشته شدن این نوجوان علاوه بر آن که باعث اعتراضات در چند شهر آمریکا شده است به بحث پیرامون تبعیض نژادی در این کشور دامن زده است.