صعود شاخص سهام لویدز، علیرغم زیان در عملکرد سه ماهه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صعود شاخص سهام لویدز، علیرغم زیان در عملکرد سه ماهه

بانک بریتانیایی لویدز روز پنجشنبه در بازار بورس لندن پیشگام بود و بهبود عملکرد سه ماهه آن از پیش بینی ها فراتر رفت. شاخص سهام این بزرگترین ارائه کننده خدمات بانکی از 8.2 درصد رشد برخوردار شد که بالاترین شاخص در بازار لندن بود.

لویدز هنوز از جنجال وام های زیان ده و خسارات ناشی از پرداخت بیمه حفاظت از اعتبارات مشتریان رها نشده و اکنون باید یک میلیارد پوند بیشتر از قبل به مشتریان قربانی اشتباهات بانک بپردازد. درنتیجه عملکرد سه ماهه آن با زیان همراه بود. با این حال این زیان چهار بار کمتر از زیان سال گذشته و درآمد خالص آن دوبرابر بود.

لویدز تا کنون بیش از پنج میلیون پوند یعنی بیش از هر بانک دیگر بریتانیا برای حل و فصل دعاوی خود کنار گذارده، اما روز پنجشنبه بازارها گزارش کردند که این بانک نگران از ضربات بیشتری در نتایج سه ماهه است.

امسال ارزش سهام لویدز هفتاد درصد بهبود یافته و این بهترین عملکرد در بین بانک های بریتانیایی بوده است. همین بهبود، بانک را سریع تر از پیش بینی ها از موقعیت بحرانی سال 2008 نجات داد. لویدز روز پنجشنبه تایید کرد که در زمینه کاهش هزینه ها و رهایی از بحران وام های زیان ده، از جدول زمانی خود جلوتر است.