موانع اصلی زنجیرهٔ تأمین کالا در جهان و راه‌حل‌ صنایع برای گذر از آنها

ویدیوها. موانع اصلی زنجیرهٔ تأمین کالا در جهان و راه‌حل‌ صنایع برای گذر از آنها

با همکاری

اقتصاد جهان به میزان زیادی وابسته به کشتیرانی است. هر سال ۱۱ میلیارد تن کالا با کشتی در دنیا جابه‌جا می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو