صنعت حیوانات خانگی با سرعت در حال رشد است

ویدیوها. صنعت حیوانات خانگی با سرعت در حال رشد است

با همکاری

صنعت جهانی حیوانات خانگی در حال گذار به سوی یک بازار بسیار رقابتی است. مالکیت حیوانات خانگی از سال 2020 بیش از 50 درصد در کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه افزایش یافته است.

تازه‌ترین ویدیو