NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از اتریش؛ فعالان محیط زیست «آخرین نسل» با چسب قوی کف دستان را به آسفالت خیابان چسباندند

چند فعال محیط زیست از گروه موسوم به «آخرین نسل» با چسب فوری و قوی کف دستان خود را به کف آسفالت خیابان وین، پایتخت اتریش، چسباندند. آنان با انجام این حرکت در صبح زود و ساعات شلوغ تردد خودروها در وین که تا رسیدن پلیس باعث اختلال در ترافیک شد، خواستار تعیین اهداف سخت‌گیرانه‌تر اقلیمی و نیز اقدامات جدی دولت در مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند. از جمله خواسته‌های آنان تعیین محدودیت سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در بزرگراه‌های اتریش و پایان دادن به استفاده از انرژی‌های فسیلی است.

چند فعال محیط زیست از گروه موسوم به «آخرین نسل» با چسب فوری و قوی کف دستان خود را به کف آسفالت خیابان وین، پایتخت اتریش، چسباندند. آنان با انجام این حرکت در صبح زود و ساعات شلوغ تردد خودروها در وین که تا رسیدن پلیس باعث اختلال در ترافیک شد، خواستار تعیین اهداف سخت‌گیرانه‌تر اقلیمی و نیز اقدامات جدی دولت در مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند. از جمله خواسته‌های آنان تعیین محدودیت سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در بزرگراه‌های اتریش و پایان دادن به استفاده از انرژی‌های فسیلی است.

تازه‌ترین ویدیو