ژاپن من؛ دیدار از جزیرهٔ هنر ژاپن و تهیهٔ رشته‌های سوپ

ژاپن من؛ دیدار از جزیرهٔ هنر ژاپن و تهیهٔ رشته‌های سوپ

با همکاری

نائوشیما به جزیرهٔ هنر معروف است و حتی از دور هم می‌توان برخی از آثار هنری موجود در این جزیره را دید.

تازه‌ترین ویدیو