مدیریت آب در الجزایر؛ از برنامه‌های نمک‌زدایی تا گسترش سدسازی

مدیریت آب در الجزایر؛ از برنامه‌های نمک‌زدایی تا گسترش سدسازی

با همکاری

در مناطق بسیار خشک جنوب الجزایر هیچ سدی وجود ندارد، اما «صحرا» دارای بزرگترین ذخایر زیرزمینی جهان است.

تازه‌ترین ویدیو