الجزایر؛ پیشرو در صنعت داروسازی آفریقا

الجزایر؛ پیشرو در صنعت داروسازی آفریقا

با همکاری

الجزایر تنها طی چند دهه تبدیل به یکی از پیشروان صنعت تولید دارو در آفریقا شده است. ارزش داروهای تولیدی این کشور در سال گذشته به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار رسید. حدود ۲۰۰ واحد تولیدی ۷۰ درصد نیازهای عمومی دارویی کشور را پوشش می‌دهند.

تازه‌ترین ویدیو