جنبش Just Stop Oil

ویدیوها. ویدئو؛ حمله فعالان محیط زیست به پمپ بنزین‌های لندن

هواداران جنبش محیط زیست موسوم به «از نفت استفاده نکنید Just Stop Oil» در اعتراض به صدور مجوز‌های جدید نفت و گاز در بریتانیا، با چکش به جان پمپ بنزین‌های لندن افتادند. همچنین ۵۱ نفر از اعضای این سازمان صبح روز جمعه با چسباندن دست‌هایشان به زمین در ۷ جایگاه سوخت رسانی، اعتراض کردند.

هواداران جنبش محیط زیست موسوم به «از نفت استفاده نکنید Just Stop Oil» در اعتراض به صدور مجوز‌های جدید نفت و گاز در بریتانیا، با چکش به جان پمپ بنزین‌های لندن افتادند. همچنین ۵۱ نفر از اعضای این سازمان صبح روز جمعه با چسباندن دست‌هایشان به زمین در ۷ جایگاه سوخت رسانی، اعتراض کردند.

تازه‌ترین ویدیو