Ukrainian refugees

ویدیوها. تلاش برای مقابله با روزمرگی در مرکز پناهندگان اوکراینی

گروههای داوطلب بسیاری به مراکز پذیرش پناهجویان اوکراینی در کشور لهستان آمده‌اند تا با چند ایدۀ ساده، حال و هوای آنجا را کمی تغییر دهند و به هزاران پناهنده فرصتی دهند تا چیزی شبیه به «حس بودن در خانه» را تجربه کنند.

گروههای داوطلب بسیاری به مراکز پذیرش پناهجویان اوکراینی در کشور لهستان آمده‌اند تا با چند ایدۀ ساده، حال و هوای آنجا را کمی تغییر دهند و به هزاران پناهنده فرصتی دهند تا چیزی شبیه به «حس بودن در خانه» را تجربه کنند.

طولانی شدن جنگ باعث شده است که مراکزی که بطور «موقت» برای پذیرش آوارگان جنگ روسیه علیه اوکراین دایر شده بود، همچنان مملو از جمعیت باشد؛ آوارگانی که هیچ تصویر روشنی از آیندۀ خود و فرزندانشان ندارند.

تازه‌ترین ویدیو