نقش و نگار هنرمند بر پوکه گلوله‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ سوریه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

نقش و نگار هنرمند بر پوکه گلوله‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ سوریه

اكرم ابو الفوز، ساکن شهر الباب در شمال استان حلب سوریه پوکه‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ داخلی ویرانگر کشورش را رنگ و نقش و نگار می‌زند و آنها را به آثار هنری تبدیل می‌کند. پیام او با طرح‌ها و خطوط متوازنی که بر پوکه‌ گلوله‌های توپ می‌زند این است: آری به زندگی، نه به جنگ.

اكرم ابو الفوز، ساکن شهر الباب در شمال استان حلب سوریه پوکه‌ها و مهمات بجای مانده از جنگ داخلی ویرانگر کشورش را رنگ و نقش و نگار می‌زند و آنها را به آثار هنری تبدیل می‌کند. پیام او با طرح‌ها و خطوط متوازنی که بر پوکه‌ گلوله‌های توپ می‌زند این است: آری به زندگی، نه به جنگ.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست