آذین‌بندی‌ خیابان‌های تایپه در استقبال از سال ببر

ویدیوها. آذین‌بندی‌ خیابان‌های تایپه در استقبال از سال ببر

در آستانه سال نوی چینی، خیابان‌های تایپه پایتخت تایوان با آذین بندی‌ها و مجسمه‌های ببر به استقبال جشن سال نو رفته است. سال نوی چینی ۶ روز دیگر یعنی ۱ فوریه برگزار می‌شود . در کشورهای زیادی همچون چین، سنگاپور، مالزی و تایوان جشن سال نوی چینی برگزار می‌شود. بر اساس تقویم چینی سال تازه که از راه می‌رسد سال ببر است.

در آستانه سال نوی چینی، خیابان‌های تایپه پایتخت تایوان با آذین بندی‌ها و مجسمه‌های ببر به استقبال جشن سال نو رفته است. سال نوی چینی ۶ روز دیگر یعنی ۱ فوریه برگزار می‌شود . در کشورهای زیادی همچون چین، سنگاپور، مالزی و تایوان جشن سال نوی چینی برگزار می‌شود. بر اساس تقویم چینی سال تازه که از راه می‌رسد سال ببر است.

تازه‌ترین ویدیو