ویدئو؛ صید شبانه وزغ‌های سمی مهاجم در مزارع برنج تایوان

ویدیوها. ویدئو؛ صید شبانه وزغ‌های سمی مهاجم در مزارع برنج تایوان

ده‌ها داوطلب از انجمن حفاظت از دوزیستان تایوان، چراغ قوه و دستکش به دست، جستجو‌های شبانه‌ای را برای یافتن وزغ‌‌های نیشکر در مزارع برنج و پرورش صیفی‌جات آغاز کرده‌اند. وزغ‌های نیشکر(دریایی) بومی آمریکای جنوبی و مرکزی هستند و تا کنون به طور گسترده در تایوان مشاهده نشده‌ بودند. آنها شکارچیانی حریص و اهل زاد و ولد سریع هستند ولی مهم‌تر از این دو خصلت، بسیار سمی هستند. تاکنون بیش از ۲۰۰ وزغ نیشکر در اندازه‌های مختلف در مزارع تایوان صید شده است. حافظان محیط زیست معتقدند از زمانی که واردات وزغ نیشکر به عنوان حیوان خانگی از سال ۲۰۱۶ ممنوع شده، برخی از مردم تایلند شروع به پرورش وزغ‌های نیشکر در منازل خود کرده‌اند و احتمالا برخی از آن زمان فرار کرده یا توسط اربابان خود رها شده‌اند و سر از مزارع برنج و صیفی‌جات درآورده‌اند.

ده‌ها داوطلب از انجمن حفاظت از دوزیستان تایوان، چراغ قوه و دستکش به دست، جستجو‌های شبانه‌ای را برای یافتن وزغ‌‌های نیشکر در مزارع برنج و پرورش صیفی‌جات آغاز کرده‌اند. وزغ‌های نیشکر(دریایی) بومی آمریکای جنوبی و مرکزی هستند و تا کنون به طور گسترده در تایوان مشاهده نشده‌ بودند. آنها شکارچیانی حریص و اهل زاد و ولد سریع هستند ولی مهم‌تر از این دو خصلت، بسیار سمی هستند. تاکنون بیش از ۲۰۰ وزغ نیشکر در اندازه‌های مختلف در مزارع تایوان صید شده است. حافظان محیط زیست معتقدند از زمانی که واردات وزغ نیشکر به عنوان حیوان خانگی از سال ۲۰۱۶ ممنوع شده، برخی از مردم تایلند شروع به پرورش وزغ‌های نیشکر در منازل خود کرده‌اند و احتمالا برخی از آن زمان فرار کرده یا توسط اربابان خود رها شده‌اند و سر از مزارع برنج و صیفی‌جات درآورده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو