تیمرمن: ما به دنبال سرمایه گذاری برای عبور از سوخت‌های فسیلی هستیم
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تیمرمن: ما به دنبال سرمایه گذاری برای عبور از سوخت‌های فسیلی هستیم

تیمرمن: «ما طرف عدالت اقلیمی هستیم و همچنین طرف حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی. این فرمول در بیانیه نهایی قرار گرفت، چیزی که قبلا هرگز اتفاق نیفتاده است و ما سیاست‌هایی برای حمایت از آن داریم.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست