اعتراض زنان در کابل به «سکوت» جهان در برابر بحران افغانستان

ویدیوها. اعتراض زنان در کابل به «سکوت» جهان در برابر بحران افغانستان

گروهی از فعالان زن روز سه‌شنبه در اعتراض به سکوت و انفعال جامعه جهانی در قبال بحران افغانستان در خیابان‌های کابل دست به اعتراض زدند.

گروهی از فعالان زن روز سه‌شنبه در اعتراض به سکوت و انفعال جامعه جهانی در قبال بحران افغانستان در خیابان‌های کابل دست به اعتراض زدند.

آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «چرا جهان نابودی ما را تماشا می کند؟».

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی از جمله کار و تحصیل برای زنان ممنوع شده و با برگزاری تظاهرات نیز به شیوه‌ای خشونت‌بار مقابله می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو