لاهیج جمهوری آذربایجان؛ روستای هنر مسگری و ظروف مسی

لاهیج جمهوری آذربایجان؛ روستای هنر مسگری و ظروف مسی

با همکاری

کبلی علی‌اف، مسگر: «این کارگاه ۳۰۰ سال قدمت دارد. اینجا در سال ۱۷۲۵ افتتاح شد و هنوز هم در حال کار است. اجداد من، همه اعضای خانواده من، اجداد من، عموها و فرزندان آنها همه در این کارگاه کار می کردند.»

تازه‌ترین ویدیو