لاهیج جمهوری آذربایجان؛ روستای هنر مسگری و ظروف مسی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

لاهیج جمهوری آذربایجان؛ روستای هنر مسگری و ظروف مسی

با همکاری

کبلی علی‌اف، مسگر: «این کارگاه ۳۰۰ سال قدمت دارد. اینجا در سال ۱۷۲۵ افتتاح شد و هنوز هم در حال کار است. اجداد من، همه اعضای خانواده من، اجداد من، عموها و فرزندان آنها همه در این کارگاه کار می کردند.»

مطالب بیشتر از مجله فرهنگی

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست