خانهٔ اعجازآمیز از گدازه‌ها در امان ماند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

خانهٔ اعجازآمیز از گدازه‌ها در امان ماند

تصاویر پهپادی خانه‌ای را در لاپالما، بخشی از جزایر قناری اسپانیا، نشان می‌دهند که گرچه مدتی است در محاصرهٔ گدازه‌های آتشفشانی قرار گرفته، اما مانند خانه‌های پیرامونش نسوخته است.

تصاویر پهپادی خانه‌ای را در لاپالما، بخشی از جزایر قناری اسپانیا، نشان می‌دهند که گرچه مدتی است در محاصرهٔ گدازه‌های آتشفشانی قرار گرفته، اما مانند خانه‌های پیرامونش نسوخته است.

رسانه‌های اسپانیایی این خانه را که متعلق به یک زوج سالخوردهٔ دانمارکی است خانهٔ اعجازآمیز نامیده‌اند.

فعالیت اخیر آتشفشان کومبره وییِخا در جزایر قناری علاوه بر گدازه‌ دود و گازهای سمّی بسیار در هوا پراکنده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست