ویدیو؛ نمایش پیام کودکان آوره سوری به مناسبت روز جهانی صلح

ویدیو؛ نمایش پیام کودکان آوره سوری به مناسبت روز جهانی صلح

سازمان غیردولتی شفق از کودکان حاضر در اردوگاه آوارگان سوری در استان ادلب خواسته بود تا پیام‌های کتبی و تصویری خود را با مضمون صلح در قالب نوشته و نقاشی بر روی کاغذ ثبت کنند. آثار این کودکان که به شکل طوماری کاغذی درآمده بود به مناسبت روز جهانی صلح(۲۱ سپتامبر)، در اردوگاه آوارگان سوری در روستاهای کیلی و معارت مصرین، واقع در استان ادلب، به نمایش گذاشته شد.

سازمان غیردولتی شفق از کودکان حاضر در اردوگاه آوارگان سوری در استان ادلب خواسته بود تا پیام‌های کتبی و تصویری خود را با مضمون صلح در قالب نوشته و نقاشی بر روی کاغذ ثبت کنند. آثار این کودکان که به شکل طوماری کاغذی درآمده بود به مناسبت روز جهانی صلح(۲۱ سپتامبر)، در اردوگاه آوارگان سوری در روستاهای کیلی و معارت مصرین، واقع در استان ادلب، به نمایش گذاشته شد.

تازه‌ترین ویدیو