تصاویر هوایی از خانه‌های سوخته در آتش سوزی ایالت کالیفرنیا

ویدیوها. تصاویر هوایی از خانه‌های سوخته در آتش سوزی ایالت کالیفرنیا

تصاویر هوایی از منطقه دریاچه کلارک در ایالت کالیفرنیا آمریکا، وضعیت خانه‌هایی که در اثر آتش سوزی خاکستر شده‌اند را نشان می دهد. آتش سوزی همچنان در برخی از نقاط ایالت کالیفرنیا ادامه دارد.

تصاویر هوایی از منطقه دریاچه کلارک در ایالت کالیفرنیا آمریکا، وضعیت خانه‌هایی که در اثر آتش سوزی خاکستر شده‌اند را نشان می دهد. آتش سوزی همچنان در برخی از نقاط ایالت کالیفرنیا ادامه دارد.

آتش سوزی چند روز قبل در این ایالت تا روز چهارشنبه ۵۴ هزار هکتار جنگل و منطقه مسکونی را تخریب کرد.

در یک دهه گذشته غرب ایالات متحده آمریکا شاهد افزایش آتش سوزی های گسترده بوده است. تغییرات اقلیمی و سوزاندن سوخت های فسیلی باعث خشک و گرم شدن بیشتر این منطقه شده و شرایط ایده‌الی را برای آتش سوزی ایجاد کرده است.

تازه‌ترین ویدیو