تصاویری از خسارت‌هایی که سیل در آلمان به بار آورد

ویدیوها. تصاویری از خسارت‌هایی که سیل در آلمان به بار آورد

تصاویر ویدئویی میزان خسارت ناشی از سیل در دو ایالت آلمان را نشان می‌دهد. این سیل در آلمان تاکنون بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذشته است و ۱۳۰۰ نفر نیز مفقود هستند.

تصاویر ویدئویی میزان خسارت ناشی از سیل در دو ایالت آلمان را نشان می‌دهد. این سیل در آلمان تاکنون بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذشته است و ۱۳۰۰ نفر نیز مفقود هستند.

تصاویر از خسارت‌های این سیل، تخریب پل‌ها در اثر طغیان رودخانه‌ها و فرونشست زمین را نشان می‌دهد. بسیاری از درختان نیز از ریشه کنده شده‌اند و سقف بسیاری از خانه‌ها نیز آسیب دیده است.

بارش ۲۴ ساعته باران در دو ایالت نوردراین-وستفالن و راینلاند-فالتس که ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر گزارش شده است بیش از میانگین بارش متوسط یک ماه در این مناطق است.

تازه‌ترین ویدیو