اورانگوتان در معرض انقراض بچه زایید
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اورانگوتان در معرض انقراض بچه زایید

یک اورانگوتان سوماترایی ماده که نسلش در خطر انقراض است، بعد از هشت ماه و نیم بارداری در باغ وحش چستر بریتانیا بچه زایید. نام این اورانگوتان ماده اِما است و اورانگوتان نری که با او جفت گیری کرده و او هم ۳۴ سال است، پولوه نام دارد. بچه اورانگوتان از زمان تولد تاکنون به مادرش چسبیده و لحظه‌ای از او جدا نمی‌شود، به حدی که هنوز کسی نتوانسته جنسیت او را تشخیص بدهد. از این گونه میمون بزرگ که بومی جنوب شرقی آسیاست، در جهان تنها کمتر از ۱۴ هزار رأس باقی مانده است.

یک اورانگوتان سوماترایی ماده که نسلش در خطر انقراض است، بعد از هشت ماه و نیم بارداری در باغ وحش چستر بریتانیا بچه زایید. نام این اورانگوتان ماده اِما است و اورانگوتان نری که با او جفت گیری کرده و او هم ۳۴ سال است، پولوه نام دارد. بچه اورانگوتان از زمان تولد تاکنون به مادرش چسبیده و لحظه‌ای از او جدا نمی‌شود، به حدی که هنوز کسی نتوانسته جنسیت او را تشخیص بدهد. از این گونه میمون بزرگ که بومی جنوب شرقی آسیاست، در جهان تنها کمتر از ۱۴ هزار رأس باقی مانده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست