تصاویری از تظاهرات علیه معاهده منشور انرژی در بروکسل

تصاویری از تظاهرات علیه معاهده منشور انرژی در بروکسل

گروهی از هواداران محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر روز سه شنبه در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند.

گروهی از هواداران محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر روز سه شنبه در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان خواستار خروج کشورهای عضو اتحادیه اروپا از معاهده منشور انرژِی شدند. این معاهده در سال ۱۹۹۱ برای افزایش همکاری های بین المللی در بخش انرژی به امضاء رسید.

شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات روز سه شنبه صورتک های بزرگی از مقامات کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا را بر سر گذاشته بودند.

تازه‌ترین ویدیو