تماشای مناظر فوران آتشفشان از پایتخت ایسلند

ویدیوها. تماشای مناظر فوران آتشفشان از پایتخت ایسلند

آتشفشان فاگرادالسفیاک نزدیک به ۵۰ روز است که در حال فوران است و مردم ریکیاویک، پایتخت ایسلند علاقمند به تماشای صحنه‌هایی دیدنی از این فوران هستند.

آتشفشان فاگرادالسفیاک نزدیک به ۵۰ روز است که در حال فوران است و مردم ریکیاویک، پایتخت ایسلند علاقمند به تماشای صحنه‌هایی دیدنی از این فوران هستند.

با اینکه دولت یک فاصله ایمنی برای مردم کنجکاو تعیین کرده، اما تعداد زیادی از علاقمندان تا نزدیکی این آتشفشان رفته‌اند تا از نزدیک شاهد این پدیده خارق‌العاده باشند.

اداره هواشناسی ایسلند تخمین زده است که در شدیدترین فوران این آتشفشان در روزهای گذشته، ارتفاع گدازه‌ها تا ۴۶۰ متر بالا رفته باشد.

تازه‌ترین ویدیو