ویدئو؛ باغ وحش لندن پس از مدت‌ها تعطیلی گشوده شد

ویدئو؛ باغ وحش لندن پس از مدت‌ها تعطیلی گشوده شد

با کاهش محدودیت های کرونایی در بریتانیا، باغ وحش لندن هم روز دوشنبه دوازده آوریل درهایش را بروی بازدیدکنندگان گشود.

با کاهش محدودیت های کرونایی در بریتانیا، باغ وحش لندن هم روز دوشنبه دوازده آوریل درهایش را بروی بازدیدکنندگان گشود.

آخرین بار چهارم ژانویه این باغ وحش میزبان بازدیدکنندگان بود. این باغ وحش در یک سال گذشته بیش از سه بار تعطیل شده است.

در مجموع ۱۸ هفته این باغ وحش بسته بود.عش

با این حال دامپزشکان و کارمندان و خصوصا مربیان حیوانات در طول این تعطیلی‌ها در باغ وحش حضور داشتند و به کار خود ادامه دادند.

تازه‌ترین ویدیو