تجارت در آنگولا؛ نگاهی به صنعت الماس، از استخراج تا پرداخت نهایی

تجارت در آنگولا؛ نگاهی به صنعت الماس، از استخراج تا پرداخت نهایی

با همکاری

«کشور ما عمدتا تولیدکننده و صادرکنندهٔ الماس خام بوده، اما هدف ما آن است که در آیندهٔ نزدیک ۲۰ درصد از تولید نهایی الماس را در داخل انجام بدهیم.»

تازه‌ترین ویدیو