ویدئو؛ فوران آتشفشان سینابونگ در اندونزی تا ۵ هزار متر بالاتر از سطح دریا

ویدیوها. ویدئو؛ فوران آتشفشان سینابونگ در اندونزی تا ۵ هزار متر بالاتر از سطح دریا

آتشفشان سینابونگ روز سه‌شنبه فوران کرد و در پی آن گاز و مواد آتشفشانی تا ارتفاع پنج هزار متر بالاتر از سطح دریا پرتاب شد تا روستاهای مجاور این کوه، جملگی با خاکستر پوشانده شوند. فعالیت آتشفشان‌های واقع در استان سوماترای اندونزی از هفته گذشته افزایش یافته؛ به طوری که مقام‌های محلی اعلام کردند که حجم انتشار گازهای خاکستری به ۱۳ برابر حد معمول رسیده است. سینابونگ یکی از بیش از ۱۲۰ آتشفشان فعال در اندونزی است که با تشکیل «قوس آتش» اقیانوس آرام را محاصره کرده‌اند.

آتشفشان سینابونگ روز سه‌شنبه فوران کرد و در پی آن گاز و مواد آتشفشانی تا ارتفاع پنج هزار متر بالاتر از سطح دریا پرتاب شد تا روستاهای مجاور این کوه، جملگی با خاکستر پوشانده شوند. فعالیت آتشفشان‌های واقع در استان سوماترای اندونزی از هفته گذشته افزایش یافته؛ به طوری که مقام‌های محلی اعلام کردند که حجم انتشار گازهای خاکستری به ۱۳ برابر حد معمول رسیده است. سینابونگ یکی از بیش از ۱۲۰ آتشفشان فعال در اندونزی است که با تشکیل «قوس آتش» اقیانوس آرام را محاصره کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو