مقاومت معترضان میانمار با وجود بازداشت‌های گسترده

ویدیوها. مقاومت معترضان میانمار با وجود بازداشت‌های گسترده

مخالفان دولت کودتا در میانمار از پا ننشسته و همچنان در برابر سرکوب کودتاچیان مقاومت می‌کنند. مأموران پلیس ضد شورش در تنها در روز ۲۷ فوریه (۹ اسفند)، صدها تن از معترضان در یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار را بازداشت کردند. در حاشیه راهپیمایی این روز، برخی از جوانان معترض با روش‌های ابتکاری برای خود سپر و ماسک درست کردند تا بتواند در برابر شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی پلیس از خود محافظت کنند.

مخالفان دولت کودتا در میانمار از پا ننشسته و همچنان در برابر سرکوب کودتاچیان مقاومت می‌کنند. مأموران پلیس ضد شورش در تنها در روز ۲۷ فوریه (۹ اسفند)، صدها تن از معترضان در یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار را بازداشت کردند. در حاشیه راهپیمایی این روز، برخی از جوانان معترض با روش‌های ابتکاری برای خود سپر و ماسک درست کردند تا بتواند در برابر شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی پلیس از خود محافظت کنند.

تازه‌ترین ویدیو