تصاویری از شادی موافقان سقط جنین در آرژانتین و مخالفان آنها

ویدیوها. تصاویری از شادی موافقان سقط جنین در آرژانتین و مخالفان آنها

لایحهٔ جنجال‌برانگیز برخورداری از حق سقط جنین سرانجام پس از مدتها بحث و انتظار، روز چهارشنبه به تصویب کنگرهٔ آرژانتین رسید و این امر در میان کنشگران حقوق زنان شادی بسیاری ایجاد کرد. هواداران برخورداری از حق سقط جنین، و نیز مخالفان این موضوع، با وجود بحران ویروس کرونا، از ساعت‌ها پیش از آغاز رأی‌گیری در مجلس سنا برابر ساختمان پارلمان آرژانتین جمع شده بودند. آرژانتین نخستین کشور بزرگ آمریکای جنوبی است که با وجود نفوذ کلیسای کاتولیک و باورهای سنتی، چنین قانونی سرانجام در آن تصویب می‌شود.

لایحهٔ جنجال‌برانگیز برخورداری از حق سقط جنین سرانجام پس از مدتها بحث و انتظار، روز چهارشنبه به تصویب کنگرهٔ آرژانتین رسید و این امر در میان کنشگران حقوق زنان شادی بسیاری ایجاد کرد. هواداران برخورداری از حق سقط جنین، و نیز مخالفان این موضوع، با وجود بحران ویروس کرونا، از ساعت‌ها پیش از آغاز رأی‌گیری در مجلس سنا برابر ساختمان پارلمان آرژانتین جمع شده بودند. آرژانتین نخستین کشور بزرگ آمریکای جنوبی است که با وجود نفوذ کلیسای کاتولیک و باورهای سنتی، چنین قانونی سرانجام در آن تصویب می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو