محموله واکسن‌های کرونا به یکی از بیمارستان‌های نزدیک لندن رسید

ویدیوها. محموله واکسن‌های کرونا به یکی از بیمارستان‌های نزدیک لندن رسید

اولین محموله های واکسن بیماری همه گیر «کووید ۱۹» روز یکشنبه به یکی از بیمارستان های نزدیک لندن تحویل داده شد. بریتانیا اولین کشوری است که مجوز استفاده از واکسن ساخت شرکت های «فایزر» و «بیون تک» را صادر کرده است. اولین تزریق یکی از واکسن ها صبح روز سه شنبه انجام شد. ساکنان و کارکنان خانه های سالمندان، افراد بالای ۸۰ سال و کارمنان بخش بهداشت و درمان از جمله نخستین گروه هایی هستند که در بریتانیا در برابر ویروس جدید کرونا واکسینه خواهند شد.

اولین محموله های واکسن بیماری همه گیر «کووید ۱۹» روز یکشنبه به یکی از بیمارستان های نزدیک لندن تحویل داده شد. بریتانیا اولین کشوری است که مجوز استفاده از واکسن ساخت شرکت های «فایزر» و «بیون تک» را صادر کرده است. اولین تزریق یکی از واکسن ها صبح روز سه شنبه انجام شد. ساکنان و کارکنان خانه های سالمندان، افراد بالای ۸۰ سال و کارمنان بخش بهداشت و درمان از جمله نخستین گروه هایی هستند که در بریتانیا در برابر ویروس جدید کرونا واکسینه خواهند شد.

تازه‌ترین ویدیو