کرونا دفاتر کار کپسولی را در توکیو رایج کرد

ویدیوها. کرونا دفاتر کار کپسولی را در توکیو رایج کرد

یک هتل کپسولی در محله پرجمعیت شینجوکوی توکیو تحت تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا به دفتر کار کپسولی تغییر کاربری داده است. پیش از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ این هتل کپسولی با تقاضای بالای گردشگران ماجراجوی خارجی مواجه بود اما دشواری تامین شرایط بهداشتی این اتاق‌های کوچک و کاهش مشتری در شرایط فعلی موجب شده تا کاربری آن به دفاتر کار کپسولی تغییر کرده است؛ دفاتری که به نظر می‌رسد ایمنی کارمندان را در برابر سرایت به ویروس کرونا بهتر و بیشتر تامین می‌کند.

یک هتل کپسولی در محله پرجمعیت شینجوکوی توکیو تحت تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا به دفتر کار کپسولی تغییر کاربری داده است. پیش از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ این هتل کپسولی با تقاضای بالای گردشگران ماجراجوی خارجی مواجه بود اما دشواری تامین شرایط بهداشتی این اتاق‌های کوچک و کاهش مشتری در شرایط فعلی موجب شده تا کاربری آن به دفاتر کار کپسولی تغییر کرده است؛ دفاتری که به نظر می‌رسد ایمنی کارمندان را در برابر سرایت به ویروس کرونا بهتر و بیشتر تامین می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو