شادی هندوهای دهلی در فصل کوتاه جشنواره‌ها
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

شادی هندوهای دهلی در فصل کوتاه جشنواره‌ها

در هند، زمان فصل جشنواره‌های هندوها امسال به دلیل شیوع گسترده کرونا کاهش یافته است. اما هندوها در همین فرصت کوتاه با رنگ‌ها و آوازها و شادی‌های خود و البته با زدن ماسک، به اماکن مذهبی رفتند و جشن گرفتند. در دهلی نو، غذاهای نذری نیز که دورگا، ایزدبانوی برکت به هندوها می‌دهد، درِ خانه‌ها تحویل داده شد و مؤمنان نیازی به مراجعه پیدا نکردند. هند پس از ایالات متحده، بزرگترین کشور کرونازده در جهان است.

در هند، زمان فصل جشنواره‌های هندوها امسال به دلیل شیوع گسترده کرونا کاهش یافته است. اما هندوها در همین فرصت کوتاه با رنگ‌ها و آوازها و شادی‌های خود و البته با زدن ماسک، به اماکن مذهبی رفتند و جشن گرفتند. در دهلی نو، غذاهای نذری نیز که دورگا، ایزدبانوی برکت به هندوها می‌دهد، درِ خانه‌ها تحویل داده شد و مؤمنان نیازی به مراجعه پیدا نکردند. هند پس از ایالات متحده، بزرگترین کشور کرونازده در جهان است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست