خیابان‌های مرکزی پاریس در روزی عاری از خودروهای شخصی

ویدیوها. خیابان‌های مرکزی پاریس در روزی عاری از خودروهای شخصی

شهروندان پاریسی روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر در ششمین مرحله از یک برنامه زیست محیطی با هدف مشارکت در پاکیزگی هوا، تردد در شهر بدون خودروی شخصی را تجربه کردند. مسئولان شهری در پایتخت فرانسه به همین منظور عبور و مرور هرگونه وسیله نقلیه شخصی از جمله خودروهای برقی و موتورسیکلت را به جز در جاده های کمربندی از ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر ممنوع اعلام کرده بودند. برای متخلفین از این بخشنامه شهری ۱۳۵ یورو جریمه در نظر گرفته شده بود.

شهروندان پاریسی روز یکشنبه ۲۷ سپتامبر در ششمین مرحله از یک برنامه زیست محیطی با هدف مشارکت در پاکیزگی هوا، تردد در شهر بدون خودروی شخصی را تجربه کردند. مسئولان شهری در پایتخت فرانسه به همین منظور عبور و مرور هرگونه وسیله نقلیه شخصی از جمله خودروهای برقی و موتورسیکلت را به جز در جاده های کمربندی از ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر ممنوع اعلام کرده بودند. برای متخلفین از این بخشنامه شهری ۱۳۵ یورو جریمه در نظر گرفته شده بود.

تازه‌ترین ویدیو