نان‌پزی نوه ملکه بریتانیا و همسرش در نانوایی «بیگل بیک» لندن

ویدیوها. نان‌پزی نوه ملکه بریتانیا و همسرش در نانوایی «بیگل بیک» لندن

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا روز سه شنبه به همراه همسرش، کیت میدلتون از نانوایی معروف «بیگل بیک» در لندن بازدید کرد. آنها در جریان بازدید خود در حالی که ماسک به صورت زده بودند به تهیه نان بیگل در این نانوایی شبانه روزی کمک کردند. این نانوایی در جریان موج اول شیوع ویروس کرونا در بریتانیا به صورت موقت امکان عرضه نان بیگل نداشت و مجبور به کاهش ساعات فعالیت خود شد. فرزند ولیعهد بریتانیا و همسرش همچنین روز سه شنبه از یک مسجد و مرکز مسلمانان لندن بازدید کردند.

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا روز سه شنبه به همراه همسرش، کیت میدلتون از نانوایی معروف «بیگل بیک» در لندن بازدید کرد. آنها در جریان بازدید خود در حالی که ماسک به صورت زده بودند به تهیه نان بیگل در این نانوایی شبانه روزی کمک کردند. این نانوایی در جریان موج اول شیوع ویروس کرونا در بریتانیا به صورت موقت امکان عرضه نان بیگل نداشت و مجبور به کاهش ساعات فعالیت خود شد. فرزند ولیعهد بریتانیا و همسرش همچنین روز سه شنبه از یک مسجد و مرکز مسلمانان لندن بازدید کردند.

تازه‌ترین ویدیو