تظاهرات در بلاروس

ویدیوها. تظاهرات ده‌ هزار زن بلاروسی مخالف لوکاشنکو در مینسک

حدود ده هزار نفر از زنان مخالف دولت بلاروس روز شنبه در خیابان های مینسک، پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار کناره گیری الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهوری بلاروس از قدرت شدند. بیش از یک ماه از آغاز اعتراض ها به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس می گذرد. از اعتراض های کنونی در بلاروس به عنوان مهمترین چالشی که رئيس جمهوری این کشور طی ۲۶ سال زمامداری با آن روبرو شده است یاد می شود.

حدود ده هزار نفر از زنان مخالف دولت بلاروس روز شنبه در خیابان های مینسک، پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار کناره گیری الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهوری بلاروس از قدرت شدند. بیش از یک ماه از آغاز اعتراض ها به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس می گذرد. از اعتراض های کنونی در بلاروس به عنوان مهمترین چالشی که رئيس جمهوری این کشور طی ۲۶ سال زمامداری با آن روبرو شده است یاد می شود.

تازه‌ترین ویدیو