فمن‌های فرانسوی پرچم سرخ و سفید معترضان را بر فراز سفارت بلاروس برافراشتند

ویدیوها. فمن‌های فرانسوی پرچم سرخ و سفید معترضان را بر فراز سفارت بلاروس برافراشتند

فمن‌های فرانسوی پرجم سرخ و سفید را بر سر در سفارت بلاروس در پاریس برافراشتند. پرچم سفید و سرخ به عنوان پرچم سنتی بلاروس، از سوی معترضان به عنوان نماد اعتراض‌ها تبدیل شده است.

فمن‌های فرانسوی پرجم سرخ و سفید را بر سر در سفارت بلاروس در پاریس برافراشتند. پرچم سفید و سرخ به عنوان پرچم سنتی بلاروس، از سوی معترضان به عنوان نماد اعتراض‌ها تبدیل شده است.

گروهی از کنشگران فمن روز جمعه ۱۱ سپتامبر (۲۱ شهریور) از نرده‌های حفاظ سفارت بلاروس در پاریس بالا رفتند تا پرچم سرخ و سفید را جای پرچم فعلی بلاروس جایگزین کنند.

سه زن فمن با بالاتنه برهنه در حالیکه روی بدنشان نوشته شده بود «لوکاشنکو بیرون» و «زنده باد بلاروس» از حصارهای سفارت بالا رفتند. از بین آن‌ها یکی از میله‌ای که پرچم بلاروس روی آن آویزان بود نیز بالا رفت و پرچمی را که در دست داشت بر روی این میله برافراشت.

کنشگران این گروه  پرچم‌های قرمز و سفید معترضان بلاروسی را روی نرده‌های دور سفارت نیز نصب کردند و پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود «زنده باد بلاروس» خودنمایی می‌کرد.

تازه‌ترین ویدیو