اعتراض مهاجران و ساکنان جزیره لسبوس یونان؛ اردوگاه جدید نسازید

ویدیوها. اعتراض مهاجران و ساکنان جزیره لسبوس یونان؛ اردوگاه جدید نسازید

هزاران نفر از مهاجران و همچنین ساکنان جزیره لسبوس یونان در اعتراض به احداث اردوگاه جدید برای اسکان مجدد پناهجویان، اعتراض کردند. بدنبال آتش سوزی دو روز پیش در کمپ «موریا» که ۱۳ هزار پناهجو و مهاجر را در خود جای داده بود، هزاران نفر بی‌خانمان‌تر از پیش شده‌اند. پناهجویان می‌خواهند که توسط کشورهای اروپایی پذیرفته شوند و زندگی اردوگاهی را وداع گویند. ساکنان جزیره نیز مایلند که کمپ جدید ساخته نشود تا مهاجران و پناهجویان از جزیره آنها به جا و کشور دیگری منتقل شوند. کمپ موریا که در ابتداء برای اسکان ۳ هزار مهاجر طراحی و احداث شده بود ۱۳ هزار پناهجو را از ۷۰ کشور جهان در خود جای داده بود. اغلب ساکنان این کمپ اتباع افغانستان بودند. بدنبال آتش سوزی در کمپ اکنون هزاران مهاجر و پناهجو شب‌ها را در چادرها و کنار جاده‌ها سحر می‌کنند.

هزاران نفر از مهاجران و همچنین ساکنان جزیره لسبوس یونان در اعتراض به احداث اردوگاه جدید برای اسکان مجدد پناهجویان، اعتراض کردند. بدنبال آتش سوزی دو روز پیش در کمپ «موریا» که ۱۳ هزار پناهجو و مهاجر را در خود جای داده بود، هزاران نفر بی‌خانمان‌تر از پیش شده‌اند. پناهجویان می‌خواهند که توسط کشورهای اروپایی پذیرفته شوند و زندگی اردوگاهی را وداع گویند. ساکنان جزیره نیز مایلند که کمپ جدید ساخته نشود تا مهاجران و پناهجویان از جزیره آنها به جا و کشور دیگری منتقل شوند. کمپ موریا که در ابتداء برای اسکان ۳ هزار مهاجر طراحی و احداث شده بود ۱۳ هزار پناهجو را از ۷۰ کشور جهان در خود جای داده بود. اغلب ساکنان این کمپ اتباع افغانستان بودند. بدنبال آتش سوزی در کمپ اکنون هزاران مهاجر و پناهجو شب‌ها را در چادرها و کنار جاده‌ها سحر می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو