تصاویر آتش‌سوزی در بندر بیروت؛ این بار بالگرد به کمک آمد

ویدیوها. تصاویر آتش‌سوزی در بندر بیروت؛ این بار بالگرد به کمک آمد

برای دومین بار در هفته‌های اخیر حادثه‌ای بزرگ در بندر بیروت روی داد و این بار به جز خودروهای آتش‌نشانی، بالگرد ارتش هم برای خاموش کردن آتش وارد عمل شد. روز پنجشنبه در این محل یک انبار حاوی روغن و لاستیک خودرو در بندر بیروت آتش گرفت و حادثه آفرید. این حادثه این بار و به رغم گستردگی آتش، خوشبختانه به جز خسارات مادی، هیچ تلفات جانی نداشت.

برای دومین بار در هفته‌های اخیر حادثه‌ای بزرگ در بندر بیروت روی داد و این بار به جز خودروهای آتش‌نشانی، بالگرد ارتش هم برای خاموش کردن آتش وارد عمل شد. روز پنجشنبه در این محل یک انبار حاوی روغن و لاستیک خودرو در بندر بیروت آتش گرفت و حادثه آفرید. این حادثه این بار و به رغم گستردگی آتش، خوشبختانه به جز خسارات مادی، هیچ تلفات جانی نداشت.

تازه‌ترین ویدیو