ثبت بزرگ‌ترین مجموعه نقاشی‌های دیواری در برزیل

ویدیوها. ثبت بزرگ‌ترین مجموعه نقاشی‌های دیواری در برزیل

هنرمندان برزیلی ۱۲ نقاشی دیواری عظیم را بر روی نمای برج‌های واقع در محله متمول‌نشین شهر سائوپائولو به تصویر کشیدند. «پائولا دلفین» به همراه ۱۴ تن از همکارانش این پروژه را در میان جنگل بتونی سربرآورده در محله پینیرو به اجرا درآوردند. آنها در مجموع مساحتی به اندازه سه هزار و ۶۸۹ متر مربع را نقاشی کردند تا بزرگ‌ترین مجموعه نقاشی دیواری برزیل را به نام خود ثبت کنند. این پروژه‌ بخشی از جشنواره هنری نالاتا اجرا شد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری بخش‌های بسیاری از آن لغو شد.

هنرمندان برزیلی ۱۲ نقاشی دیواری عظیم را بر روی نمای برج‌های واقع در محله متمول‌نشین شهر سائوپائولو به تصویر کشیدند. «پائولا دلفین» به همراه ۱۴ تن از همکارانش این پروژه را در میان جنگل بتونی سربرآورده در محله پینیرو به اجرا درآوردند. آنها در مجموع مساحتی به اندازه سه هزار و ۶۸۹ متر مربع را نقاشی کردند تا بزرگ‌ترین مجموعه نقاشی دیواری برزیل را به نام خود ثبت کنند. این پروژه‌ بخشی از جشنواره هنری نالاتا اجرا شد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری بخش‌های بسیاری از آن لغو شد.

تازه‌ترین ویدیو